• Kitaplar

Polislik Faaliyetlerini Anlamak

İnsan Hakları Savunucuları için bir Kaynak - Anneke Osse

Polis, insan haklarını ihlal edebileceği gibi insan haklarının korunmasında önemli bir rol de oynayabilir. Bu nedenle polislik geniş bir yelpazedeki insan hakları söylemlerinin merkezinde yer almaktadır. Polisin insan hakları örgütleri tarafından algılanış ve ele alınış biçimlerindeki gelişmeler daha geniş ölçekte insan hakları söylemindeki gelişmeleri yansıtmaktadır: Devlet görevlilerini hedef alan, olay temelli odaklanma yerini insan hakları ihlallerini önleme arayışında Devlet görevlileri ile birlikte çalışmaya daha fazla önem vermeye bırakmıştır.

İnsan hakları ihlallerini önleme stratejileri karşıtlıktan işbirliğine çeşitlilik gösterebilir. Polise insan hakları koruyucusu olarak yaklaşılması insan hakları ve polisliğin elele gittiğine dair ortak bir anlayışa dayalı ortak çıkar alanları arayışında işbirliğinin artırılması için fırsat sunmaktadır. İnsan hakları polisliği engellemez, aksine polise kanuna uygun biçimde yetkilerini kullanması ve hareket etmesi için bir alan sunar. Polis insan hakları savunucularının karşıtı değil benzer amaçları elde etmeye çalışan ortakları olmalıdır.

Kaynak niteliğindeki bu kitap, insan hakları örgütlerinin benimseyeceği ve polisin endişe ve gerçekliğini tanıyarak polis dilini anlayan bir yaklaşımın kendini ayıran ve kenardan eleştiride bulunan bir yaklaşıma kıyasla daha etkili olacağı varsayımına dayanmaktadır. Elbette bu yaklaşım; insan hakları açısından endişelere ve gerektiğinde insan haklarına dayalı reformlara açık bir polis örgütünün varlığını gerektirmektedir.

Uluslararası Af Örgütü, insan hakları ilkeleri doğrultusunda polis reformu programlarının desteklenmesi ve güvenlik üzerine söylemin geliştirilmesi konularında önemli bir işlev görebilir. Bunun elde edilebilmesi için güvenlik sektörünün ve işleyişinin daha iyi anlaşılabilmesi gerekmektedir. Bu kaynak kitap, böyle bir anlayışa katkıda bulunma umuduyla yazılmıştır.

Eduard Nazarski

Yönetici, Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi

Kitabın tamamını indirmek için...