İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA

Uluslararası Af Örgütü insan hakları eğitimi ile ilgili faaliyetlerini etkili kılmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, uluslararası düzeyde 2004 yılından itibaren İnsan Hakları Eğitimi Eylem Programını başlatmış ve bu amaçla Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Ankara'da bir İnsan Hakları Eğitimi Ofisi oluşturmuştur. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ