• Temel Kavramlar

İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz!


İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz çünkü yaşam hakkımızı savunuyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliğe, bu eşitsizlikten yol bulan ayrımcılık ve şiddet biçimlerine karşı İstanbul Sözleşmesi’nin ortaya koyduğu önleyici politika ve çalışmalar hayata geçirilene, kadınlar ve LGBTİ+’lar güven içinde yaşayana dek İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyecek, mücadelemizi sürdüreceğiz.