• Neler Yapıyoruz?

Dilek Kumcu Çocuk Hakları Okulu

Çocuk Hakları Başlangıç Atölyesi - Çevrimiçi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 2003 yılından bu yana çocuğun insan haklarını gündemleştirme, vaka takibi, izleme ve raporlama, çocuklarla çalışan profesyonellere yönelik eğitimler, çocuk hakları kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik araç ve yöntem geliştirme gibi çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Çocuğun insan hakları odağında birlikte düşünme ve çocuk hakları hareketinin bir parçası olmak isteyen kişiler arasında bilgi ve deneyim aktarımının çocuğun insan haklarına saygı gösterilmesi, hakların korunması ve gerçekleşmesi açısından önemli olduğunu düşünmektedir.  

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, çocuk hakları -başka bir ifadeyle insan haklarının çocuklar için özel gerektirdikleri- konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı aracılığıyla insan hakları kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla; 2021 yılında kaybettiğimiz ve bir çocuk hakları savunucusu olan Dilek Kumcu adına Dilek Kumcu Çocuk Hakları Okulu çalışmalarına ev sahipliği yapmaya başlamıştır.

Dilek Kumcu Çocuk Hakları Okulu ile çocuk hakları ile ilgili çalışmalarda bulunan veya bulunmak isteyen kişilerin; çocukların hak ve özgürlükleri ile maruz bırakıldıkları hak ihlallerine ve ilgili mekanizmalara ilişkin bilgilenmesi, hak temelli bir yaklaşım geliştirmesi ve böylece savunuculuk alanında güçlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda birbirini bütünleyecek programlar geliştirilmesi planlanmıştır. Söz konusu programlardan ilki Çocuk Hakları Başlangıç Atölyesidir.

Çocuk Hakları Başlangıç Atölyesi, çocuk hakları konusunda güçlenmek ve savunuculuk yapmak için desteğe ihtiyaç duyan herkese açıktır. Atölye, giriş niteliğinde bir içerikle, farklı eğitim ve meslek gruplarından katılımcıları bir araya getirecek, interaktif katılıma dayalı olarak kurgulanmıştır. Katılımcıların çocuk haklarına dair temel bilgi ve yaklaşımları öğrenmeleri, kendilerini çocuk hakları hareketinin bir parçası olarak hissetmeleri ve savunuculuk yapmak üzere gerekli olan temel bilgi ve yaklaşımları edinmeleri hedeflenmektedir. 

Kimler Başvurabilir: Farklı eğitim ve meslek gruplarından ve atölyenin tümüne katılmayı gönüllü olarak taahhüt eden herkes.

Eğitim Tarihleri: 

6-7 Kasım 2021 (Cumartesi - Pazar) (kontenjan dolu)

16-17-18 Kasım 2021 (Salı - Çarşamba - Perşembe) (kontenjan dolu)

27-28 Kasım 2021 (Cumartesi - Pazar) (kontenjan dolu)

11-12 Aralık 2021 (Cumartesi - Pazar) (kontenjan dolu)

18-19 Aralık 2021 (Cumartesi - Pazar) (kontenjan dolu)

21-22-23 Aralık 2021 (Salı - Çarşamba - Perşembe) (kontenjan dolu)

 

2022 YILI PROGRAMI

29-30 Ocak 2022 (Cumartesi - Pazar) (kontenjan dolu)

5-6 Şubat 2022 (Cumartesi - Pazar) (kontenjan dolu)

19-20 Şubat 2022 (Cumartesi - Pazar)  (kontenjan dolu)

12-13 Mart 2022 (Cumartesi - Pazar)  (kontenjan dolu)

26-27 Mart 2022 (Cumartesi - Pazar) (kontenjan dolu)

16 - 17 Nisan 2022 (Cumartesi - Pazar) Diyarbakır Barosu Üyeleri İçin 

14 - 15 Mayıs 2022  (Cumartesi - Pazar) (kontenjan dolu)

28 - 29 Mayıs 2022  (Cumartesi - Pazar)  (kontenjan dolu)

 

(Yeni atölye tarihleri belirlendiğinde buradan ilan edilecektir.) 

 

PROGRAM

Dikkat! Hafta sonu ve hafta için program saatleri değişiklik göstermektedir. Program 510 dakikadan oluşmaktadır.

 

 

OTURUM İÇERİKLERİ ve KOLAYLAŞTIRICILAR

Çocuk Hakları Başlangıç Atölyesi birbirini takip eden ve bütünleyen 3 bölümden oluşmaktadır. Bölüm başlıkları ve içerikleri aşağıda sunulmuştur.

  1. Bölüm: Çocuk, Çocuk Algısı ve Çocuk Hakları Meselesi: Çocuk ve çocuk algısına odaklanarak çocuk hakları ihlallerinin zeminini döşeyen taşlar hakkında birlikte düşünmek, çocuk hakları fikri ve mücadelesinin gelişimine bakmak.

  1. Bölüm: İhlallere Karşı Güçlü Bir Enstrüman: Çocuk Hakları Sözleşmesi: Çocuk haklarına dair: Çocuk hakları fikri, mücadelesi ve referans belgelerin gelişimi sonucu referans belgeye, yaklaşımına, ilkelerine odaklanmak. Sözleşme ile öne çıkarılan “çocuk katılımı” kavramını içselleştirmek.

  1. Bölüm: Harekete Geçmek/ Savunuculuk: Çocuk hakları savunuculuğunun zemini, türleri, araçları, karşılaşabilecek zorluklara dair pratik bilgi paylaşımları ile katılımcıların çocuk hakları savunuculuğu ile ilgili neyi, neden yapmaya çalıştıkları üzerine düşünmelerini sağlamak.

Program, Dilek Kumcu ile birlikte çocuk hakları alanında çeşitli örgüt ve çalışmalar içerisinde yol arkadaşlığı yapan kişilerin gönüllü katkıları ile oluşmuştur. Programın içeriğinde başta Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Gündem Çocuk Derneği, İnsan Hakları Derneği, Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ağı gibi pek çok kurumun çalışmalarından esintiler mevcuttur.

Kolaylaştırıcılar (Alfabetik sırayla):

Atike Zeynep Kılıç, Efsun Sertoğlu, Emrah Kırımsoy, Esin Koman, Ezgi Koman, Ceren Suntekin, Gözde Durmuş, Hatice Kapusuz, Melda Akbaş, Sevinç Koçak, Yeşim Mutlu

Not: Her atölye programında iki kolaylaştırıcı sorumluluk alacaktır.

 

 KATILIM KOŞULLARI 

  • İnteraktif yöntemlere dayalı kurgulanan eğitime farklı eğitim ve meslek gruplarından ve eğitimin tümüne katılmayı  taahhüt edenler kabul edilecektir.

  • Atölye zoom.us platformu üzerinden yapılacaktır.   

  • Zoom bağlantısı katılımcılara mail ve sms olarak gönderilecektir. 

  • Çevrimiçi sınıf, atölye günü hafta sonları saat 12:45'ten, hafta içi 18.45’ten itibaren açık olacaktır.  

  • Atölyeye katılım için son saat hafta sonları 13.00, hafta içi 19.00'dur. Bu saatten sonra giriş yapan katılımcılar eğitime kabul edilmeyecektir.  

  • Atölyeye açık isimle, açık kamera, tam katılım gösteren ve eğitim sonrası değerlendirme formlarını tam dolduran katılımcılara Uluslararası Af Örgütü Eğitim Katılım Belgesi verilecektir.

  • Atölyeyle ilgili sorularınız ve bağlantı sorunları ile ilgili [email protected] veya 0541 760 07 54 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU