• Neler Yapıyoruz?

LGBTI+ Hakları ve Ayırımcılıkla Mücadele Eğitimleri

LGBTİ+'lara Yönelik Ayırımcılığın Önlenmesinde Bir Araç Olarak İnsan Hakları Eğitimi Programı

Uluslararası Af Örgütü Norveç Şubesi’nin EEJ Programı kapsamındaki mali desteğiyle yürütülen projenin temel amacı insan hakları eğitimleri yoluyla kadın hareketinin hak mücadelesinin deneyimlerinin LGBTİlere yönelik ayırımcılıkla mücadelede bir kaynak olarak sunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin pek çok farklı şehrinden gelen katılımcıları LGBTİlere yönelik ayırımcılıkla mücadele konusunda güçlendiriyoruz. Proje kapsamında şimdiye kadar 350 kişi eğitimlere katılmıştır.

Proje kapsamında düzenlenecek eğitimlere 2017 yılı sonuna kadar 200 kişinin katılması ve katılımcılardan en az 20’sinin insan hakları eğiticisi olarak insan hakları alanına kazanırılması hedeflenmektedir.


İşyerinde Cinsiyet, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Kaynaklı Ayırımcılığın Önlenmesinde ve LGBTİlerin Çalışma Hakkınının Desteklenmesinde Bir Araç Olarak İnsan Hakları Eğitimi

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği’nin İnsan Hakları-Matra Programı kapsamında verdiği finans desteğiyle sürdürülen projenin temel amacı insan hakları eğitimleri yoluyla LGBTİlerin çalışma hakkını desteklemek ve LGBTİ aktivistleri ve sivil alanı ayırımcılıkla mücadele konusunda güçlendirmektir.

Proje kapsamında 2016 yılı boyunca 250 kişi eğitim almış olup, önümüzdeki dönemde projenin yeni fazları faaliyete geçecektir.