• Neler Yapıyoruz?

İnsan Hakları Temelli Habercilik Atölyeleri

Gazeteciler ile İnsan Hakları Haberciliği İçin Bir Araya Geliyoruz 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin, yerel medya çalışanlarını insan haklarının temel kavramları ve ayrımcılıkla mücadele konusunda güçlendirmek amacıyla düzenlediği İnsan Hakları Temelli Habercilik Atölyeleri online olarak devam ediyor.   

 

"Gündelik Yaşamda Ayırımcılık ve Hak İhlalleri" 

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Sözeri, Uluslararası Af Örgütü Basın Sorumlusu Gazeteci Fatma Yörür'ün katılımıyla 10 Aralık İnsan Hakları Günü, Gündelik Yaşamda Ayırımcılık ve Hak İhlalleri başlıklı çevirim içi bir atölye düzenlendi.

 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Odaklı Habercilik?”

Gazeteci Burcu Karakaş ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Odaklı Habercilik?” başlıklı online beşinci oturumumuz 26 Kasım Perşembe günü 17:00-19:00 saatleri arasında çevirim içi gerçekleştirildi.

 

Felaketlerde Gazetecilik: Ağlamak Yeterli mi?

Gazeteci ve Medya Ombdusmanı Faruk Bildirici ile “Felaketlerde Gazetecilik: Ağlamak Yeterli mi?" başlıklı dördüncü oturumumuz 19 Kasım Perşembe günü 16:00-18:00 saatleri arasında çevirim içi gerçekleştirildi.

 

Mülteciler ve Hak Odaklı Habercilik Atölyesi

Gazeteci Hale Gönültaş ile “Mülteciler ve Hak Odaklı Habercilik” başlıklı oturumumuzonline üçüncü oturumumuz 6 Kasım Cuma günü 16:00-18:00 saatleri arasında çevirim içi gerçekleştirildi.

 

İnsan Haklarının Korunmasında Gazetecilerin Sorumlulukları Atölyesi

Gazeteci Gökçer Tahincioğlu ile "İnsan Haklarının Korunmasında Gazetecilerin Sorumlulukları" başlıklı oturumumuz 20 Ekim 2020 tarihinde 16:00-18:00 saatleri arasında çevirim içi gerçekleştirildi.

 

Gazeteci ve Medya Çalışanları için Etkili Dijital İletişim Atölyesi 

Gazeteci M. Şafak Sarı ile “Gazeteci ve Medya Çalışanları için Etkili Dijital İletişim”i konuştuğumuz oturumumuz 8 Ekim 2020 Perşembe günü 16:00-19:00 saatleri arasında çevirim içi gerçekleştirildi.

 

İnsan Haklarının Korunmasında Gazetecilerin Sorumlulukları: Habercilikte Hak Temelli Yaklaşım Atölyesi

Gazeteci, Dr. Ceren Sözeri ile "İnsan Haklarının Korunmasında Gazetecilerin Sorumlulukları: Habercilikte Hak Temelli Yaklaşım" başlıklı oturumumuz 9 Eylül 2020 tarihinde 16:00-19:00 saatleri arasında çevirim içi gerçekleştirildi.

 

Bursa’da Yerel Medyada Çalışan Gazetecilerle ‘İnsan Hakları Temelli Habercilik Atölyesi’ 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak uyguladığımız insan hakları eğitimi programı kapsamında ilk durağımız Bursa oldu. İnsan haklarını ve hak ihlallerini haberleştirirken sorumlu bir gazetecilik pratiğine dair atölyeler dizisinin ilki 21-22 Şubat 2020 tarihlerinde yerelde çalışan basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

İki gün süren ve beş ayrı oturumdan oluşan “Yerel Medya Çalışanlarıyla İnsan Hakları Temelli Habercilik Atölyesi” başlıklı buluşmamızda Bursa’daki gazetecilerin yanı sıra, Düzce, İstanbul, Safranbolu ve Karabük’ten de gazetecilerle de bir araya geldik. 

 

Yerel Basın İnsan Hakları Eğitimi programımız farklı illerdeki atölyelerle devam edecek. Çalışmalarımızla ilgili duyuruları ve bilgileri web sitemizden takip edebilirsiniz.   

 


Norveç Büyükelçiliği'nin mali desteğiyle yürütülen “Yerel Medya Çalışanlarıyla İnsan Hakları Temelli Habercilik Atölyesi” başlıklı söz konusu projemizde, insan hakları haberciliği atölyeleri aracılığıyla, yerel medya çalışanlarıyla bir araya gelerek, hak ihlallerine yol açan tek sesli ve ayrımcı haber diline karşı hak odaklı habercilik pratiğini ve gazetecileri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, insan hakları odaklı habercilik atölye çalışmalarına katılacak olan gazeteciler ile Uluslararası Af Örgütü arasında sürdürülebilir bir ilişki kurmayı hedefliyoruz. Böylelikle, atölyeler sonrasında, hak savunucuları ve hak haberciliği pratiğini izlemesi beklenen gazeteciler arasında yeni dayanışma ağları oluşturmayı umuyoruz.

Türkiye’de insan hakları alanında bilgi birikimine sahip gazeteci, avukat ve akademisyenlerin deneyimlerinin programın hedeflediği amaçlara ulaşabilmesinde önemli olduğunu düşünerek, bu projede deneyimli gazetecilerin yer aldığı bir danışma kuruluyla birlikte çalışıyoruz. Atölyelerin 2020 yılında Bursa, Batman ve Antalya'da; 2021 yılında Konya, İzmir, Çanakkale, Samsun, Gaziantep, Kars ve Van’da yapılması kararlaştırıldı.

Şubat 2019 tarihi itibariyle başlamayı planladığımız yerel medya çalışanlarıyla insan hakları haberciliği atölyeleri sonrası “İnsan Hakları Odaklı Habercilik için İyi Örnekler” başlıklı bir rehberin hazırlanması ve yayınlanması öngörülüyor. Hem atölye çalışmalarının hem de kitapçığın insan haklarının korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik haberlerin üretilmesine ve çoğalmasına vesile olmasını umuyoruz.