• Temel Kavramlar

İnsan hakları sadece bir fikir… Ama fikirler dünyayı değiştirir!

Burada bulunmanın sebeplerinden biri kafandaki soru işaretleri olmalı. Yoksa sen de herhangi bir kanalı, bir platformu, bir oyun alanını, bir makyaj vlogerını takip edebilirdin. Ama buradasın. Ortada bir dert olmalı, seni rahatsız eden bir şeyler olmalı. Almancada bu durumu betimlemek için “der Weltschmerz” kelimesini kullanıyorlar. Türkçeye “dünya ağrısı” olarak çevrilebilir. Dünyanın yetersizliği, anlamsızlığı karşısında duyulan derin bir üzüntü anlamına geliyor Weltschmerz. Bu varoluşsal eksiklik bizi arayışa sürükleyendir belki de. Bu arayış insan olmamızla ilgili. İnsanın ne olduğunu anlamaya çalışıp bir arada kalmasını sağlayanın ne olduğunu, bunun için neler yapabileceğini düşlemek bizi bir arada tutan... Burada insanın kendini gerçekleştirmesi ve varoluşunun bir açıklaması olarak ihtiyaç duyduğu kavramlardan, insan haklarının ne olduğuna, onu korumak ve geliştirmek için yollar bulmaya, beraber akıl yürütmeye çalışacağız. Amacımız, insan haklarının ne olduğunu birlikte keşfetmek, beraberce düşünmek, hep beraber üretmek…

 

İnsan hakları özünde bir fikirdir. Eylediklerimizin etik ilkesini belirleyen bir düşüncedir.  İnsanların, birbirlerine karşı gösterdikleri tavırlar var olma biçimlerini etkiliyor. İnsan tanımı her nasıl yapılırsa yapılsın insan olmaları onları canlı türleri arasında biyolojik soy ağacında bir sınıfa ait kılar. Kendi türsel özellikleri onları diğer varlıklardan, farklı bazı özellikleri ve olanakları olduğunu ve bunlar sayesinde de diğer varlıkların yapamayacağı bazı şeyleri yapabileceklerini, yapma potansiyelleri olduğunu gösterir. Bu olanaklarını, kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir alanın ihtiyacını duyarlar. Bu durum insanların buna uygun muamele görme ve birbirlerine bu şekilde muamele etme gereksinimini yaratır. Çünkü gündelik yaşamda insanların çoğu böyle muamele görmüyor ve birbirine böyle muamele etmiyor.

İnsanca bir dünyada yaşama isteği ve ihtiyacı, insan değerine ve onuruna yönelik bir fikrin gelişmesine yol açmıştır. Bu da insan hakları dediğimiz şeyin aslında böylesi bir fikirden doğduğuna işaret ediyor.

İnsan hakları her şeyden önce etik ilkelerdir. İnsanın değerini ve insan onuruİnsan hakları, o da ne?

İnsan hakları sadece bir fikir… Ama fikirler dünyayı değiştirir!

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bize ne söylüyor?

İnsan onuru, kimin onuru?

nu koruyan eylem ilkeleridir.

İlerleyen günlerde yayımlanacak bölümlerde bu ilkelerin insan onuruİnsan hakları, o da ne?

İnsan hakları sadece bir fikir… Ama fikirler dünyayı değiştirir!

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bize ne söylüyor?

İnsan onuru, kimin onuru?

ile ilgisini kurarken insanca bir dünyada yaşamak isteğinin, insan haklarının hukukun temeli, devletin ise varlık sebebi ve amacı olması gerektiğinin, hoşgörü ve toleransın insan haklarıyla nasıl bir ilgisinin olduğunun, nelerin toleransın konusu olamayacağının üzerinde duracağız.