• Temel Kavramlar

Gösteri hakkımı nasıl savunabilirim?

Değişim talep etme ve bu talebi kitlesel olarak dile getirme hakkı, açık ve haklara saygılı toplumların olmazsa olmazıdır. Gösteri ve yürüyüşler insanlara itirazlarını ve sorunlarını dile getirme, görüş ve fikirlerini paylaşma, yönetimdeki eksiklikleri ortaya koyma ve kamusal olarak hesap verebilirlik talep etme imkânı verir. Ne var ki dünya genelinde hükümetler protestolara ortadan kaldırılması gereken bir tehdit gibi bakıyor. İşte bu yüzden protesto hakkı Protesto HakkıPolis protestoları nasıl denetlemeli?

mızı savunmalıyız. Bir gösteriye katılmayı planlamıyorsanız bile, yine de bu hakkı savunabilirsiniz.